?

Log in

No account? Create an account

adverbumorg


История для студентов и не только


Previous Entry Share Next Entry
Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1977. — № 1 (Змест)
adverbum_org wrote in adverbumorg
 У № 7 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1977 г. з матэрыялаў гістарычнай і этнаграфічнай тэматыкі змешчаны артыкулы У.У. Багамольнікава пра пахавальны абрад радзімічаў і С.В. Барыса пра класіфікацыю вясельнай паэзіі, а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

http://adverbum.org/vescianbssr-1977-1