?

Log in

No account? Create an account

adverbumorg


История для студентов и не только


Previous Entry Share Flag Next Entry
Калечыц, І.Л. Эпіграфіка Беларусі Х–ХIV стст.
adverbum_org wrote in adverbumorg
Манаграфія Іны Леанідаўны Калечыц з’яўляецца першай працай, у якой праводзіцца аналіз, класіфікацыя і комплекснае вывучэнне сукупнасці эпіграфічных понікаў, знойдзеных на тэрыторыі Беларусі і датуемых Х–ХIV стст., а таксама кірылічных алтарных графіці ХII–ХVIII стст. полацкай Спаса-Праабражэнскай царквы. Алтарныя графіці полацкай Спаса-Праабражэнскай царквы публікуюцца ўпершыню.

http://adverbum.org/kalechyc-epigrafika-belarusi