?

Log in

No account? Create an account

adverbumorg


История для студентов и не только


Previous Entry Share Next Entry
Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. — 1981. — № 3 (Змест)
adverbum_org wrote in adverbumorg
У № 3 «Помнікаў гісторыі і культуры Беларусі» за 1981 г. друкуюцца артыкулы І.П. Хіцько пра салярныя сімвалы ў народным дойлідстве, А.І. Сямёнава пра метал у архітэктурнай практыцы, С.А. Акуліча пра мастак Валенція Ваньковіча, а таксама іншыя матэрыялы.

http://adverbum.org/pomniki-gistoryi-i-kultury-belarusi1981-3