?

Log in

No account? Create an account

adverbumorg


История для студентов и не только


Previous Entry Share Next Entry
Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 10. Жеребецъ — Замена
adverbum_org wrote in adverbumorg
Дзесяты выпуск «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы» ўтрымлівае словы на літары ад «Ж» па «З» ад слова «Жеребецъ» па слова «Замена» ўключна.

http://adverbum.org/histarychny-slounik-belaruskaj-movy10