adverbumorg


История для студентов и не только


Спадчына. — 1998. — № 1 (Змест)
adverbum_org
У № 1 часопіса «Спадчына» за 1998 г. змешчаны артыкулы Макара Краўцова пра Раду Беларускай народнай рэспублікі, Уладзіміра Сакалоўскага пра надзвычайную дыпламатычную місію БНР у Германіі, Юркі Віцьбіча пра партызанскую барацьбу на Беларусі, Ніны Стужынскай і Уладзіміра Ляхоўскага пра наступствы Слуцкага паўстання

http://adverbum.org/spadchyna1998-1

Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. — 1981. — № 4 (Змест)
adverbum_org
У № 4 «Помнікаў гісторыі і культуры Беларусі» за 1981 г. друкуюцца матэрыялы да 100-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, артыкулы С.А. Высоцкага пра кіеўскія «Залатыя вароты», С.А. Сергачова пра драўляныя званіцы, П.В. Шкіндзера пра «Кацюшы» ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

http://adverbum.org/pomniki-gistoryi-i-kultury-belarusi1981-4

Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1977. — № 1 (Змест)
adverbum_org
 У № 7 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1977 г. з матэрыялаў гістарычнай і этнаграфічнай тэматыкі змешчаны артыкулы У.У. Багамольнікава пра пахавальны абрад радзімічаў і С.В. Барыса пра класіфікацыю вясельнай паэзіі, а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

http://adverbum.org/vescianbssr-1977-1

Спадчына. — 1997. — № 6 (Змест)
adverbum_org
У № 6 часопіса «Спадчына» за 1997 г. змешчаны артыкулы Аляксандра Надсана пра заходнюю літаратуру на Беларусі ў ХV–XVII стст., Андрэя Блінца пра беларускіх татар у гвардыі Напалеона, Алеся Белага пра Полацк у нямецкіх «лятучых лістках», працяг публікацыі Андрэя Заеркі пра турмы Беларусі ў 1929–1935 гг., чарговы фрагмент Баркулабаўскай хронікі

http://adverbum.org/spadchyna1997-6

Калечыц, І.Л. Эпіграфіка Беларусі Х–ХIV стст.
adverbum_org
Манаграфія Іны Леанідаўны Калечыц з’яўляецца першай працай, у якой праводзіцца аналіз, класіфікацыя і комплекснае вывучэнне сукупнасці эпіграфічных понікаў, знойдзеных на тэрыторыі Беларусі і датуемых Х–ХIV стст., а таксама кірылічных алтарных графіці ХII–ХVIII стст. полацкай Спаса-Праабражэнскай царквы. Алтарныя графіці полацкай Спаса-Праабражэнскай царквы публікуюцца ўпершыню.

http://adverbum.org/kalechyc-epigrafika-belarusi

Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1976. — № 6 (Змест)
adverbum_org
У № 6 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1976 г. з матэрыялаў гістарычнай, этнаграфічнай і рэлігіязнаўча-філасофскай тэматыкі змешчаны артыкулы Х.Ю. Бейлькіна пра ільняны гандаль у Беларусі ў 60–80-х гадах ХІХ ст., С.В. Барыса пра асаблівасці бытавання традыцыйнай песні і яе месца ў сучасным вяселлі, Т.П. Кароткай пра гнасеалагічнае апраўданне рэлігіі ў рускай рэлігійнай філасофіі пачатку ХХ ст.

http://adverbum.org/vescianbssr-1976-6

Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. — 1981. — № 3 (Змест)
adverbum_org
У № 3 «Помнікаў гісторыі і культуры Беларусі» за 1981 г. друкуюцца артыкулы І.П. Хіцько пра салярныя сімвалы ў народным дойлідстве, А.І. Сямёнава пра метал у архітэктурнай практыцы, С.А. Акуліча пра мастак Валенція Ваньковіча, а таксама іншыя матэрыялы.

http://adverbum.org/pomniki-gistoryi-i-kultury-belarusi1981-3

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 10. Жеребецъ — Замена
adverbum_org
Дзесяты выпуск «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы» ўтрымлівае словы на літары ад «Ж» па «З» ад слова «Жеребецъ» па слова «Замена» ўключна.

http://adverbum.org/histarychny-slounik-belaruskaj-movy10

Спадчына. — 1997. — № 5 (Змест)
adverbum_org
У № 5 часопіса «Спадчына» за 1997 г. змешчаны артыкулы Ганны Запартыкі пра страчаныя манастырскія кнігазборы, Вольгі Келер пра магдэбургскае права, Язэпа Зямчонка пра Тызенгаўзаў у гісторыі Пастаў, Андрэя Заеркі пра турмы Беларусі ў 1929–1935 гг., фрагмент Баркулабаўскай хронікі, а таксама шэраг іншых публікацый.

http://adverbum.org/spadchyna1997-5

Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1976. — № 5 (Змест)
adverbum_org
У № 5 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1976 г. з матэрыялаў гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы С.У. Букчына пра гістарыяграфію руху дзекабрыстаў у Беларусі, Н.І. Буракоўскай пра змяненні ў земляробчай тэхніцы ў Беларусі ў 1770–1870-я г., М.А. Марцюховай пра сялянскую праграму барацьбы за зямлю і волю ў рэвалюцыі 1905–1907 гг., Т.А. Кургун’ян пра савецка-чэхаславацкі дагавор 1935 г., Ю.В. Калініна пра антыкамуністычнае заканадаўства ЗША.

http://adverbum.org/vescianbssr-1976-5

?

Log in